atlas-roslin.pl

Actaea rubra (Aiton) Willd. [🔉 * ru·bra]

czerniec czerwony, czerniec krwistoowockowy
Actaea alba (L.) Mill. · Actaea arguta Nuttall · Actaea erythrocarpa Fischer · Actaea rubra (Aiton) Willd. f. neglecta (Gillmann) B.L. Rob. [🔉 * ru·bra *] · Actaea spicata L. var. rubra Aiton [🔉 * spi·ka·ta]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Actaea rubra (czerniec czerwony)
16.07.2005, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski
Actaea rubra (czerniec czerwony)
Actaea rubra (czerniec czerwony)
Actaea rubra (czerniec czerwony)
Actaea rubra (czerniec czerwony)
Actaea rubra (czerniec czerwony)
A. alba, A.r. f. neglecta

krótki opis

Synonimizowany z euroazjatyckim czerńcem krwistoowockowym (Actaea erythrocarpa).
Od północnoamerykańskiego gatunku czerniec grubopędowy (Actaea pachypoda) różni się cienkimi szypułami owoców. Owoce są czerwone (u niektórych form białe) i mają mniejszą pozostałość po znamieniu słupka; trujące. Bardzo podobny do europejskiego, rodzimego dla Polski, czerńca gronkowego (Actaea spicata).Od północnoamerykańskiego gatunku czerniec grubopędowy (Actaea pachypoda) różni się cienkimi szypułami owoców. Owoce są czerwone (u niektórych form białe) i mają mniejszą pozostałość po znamieniu słupka; trujące. Bardzo podobny do europejskiego, rodzimego dla Polski, czerńca gronkowego (Actaea spicata).

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Actaea rubra (czerniec czerwony)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
🌱
Występuje na wschodzie Ameryki Północnej w lasach liściastych i mieszanych, w miejscach podmokłych i na brzegach cieków wodnych. Występuje na wschodzie Ameryki Północnej w lasach liściastych i mieszanych, w miejscach podmokłych i na brzegach cieków wodnych.
ogród naturalistyczny • "runa leśnego"
wysokość: 40 – 50 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
ekologiczne liczby wskaźnikowe Actaea rubra (czerniec czerwony)

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Actaea rubra [🔉 * ru·bra]Actaea arguta Nuttall, Actaea erythrocarpa Fischer, Actaea spicata L. var. rubra Aiton [🔉 * spi·ka·ta], Actaea alba (L.) Mill., Actaea rubra (Aiton) Willd. f. neglecta (Gillmann) B.L. Rob. [🔉 * ru·bra *](pl) czerniec czerwony · czerniec krwistoowockowy
ruber, -bra, -brum (lat., adj.)
czerwony (także odcieniami pomarańczowego)