atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer velutinum Boiss.

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeAcer tschonoskii ssp. koreanumklon głogolistny (Acer crataegifolium)
Acer velutinum
04.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090400.9.pk - Acer velutinum; Arboretum w Rogowie
090400-9
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1