atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acer velutinum Boiss.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Acer Acer Acer AcerAcerAcer tschonoskii ssp. koreanumklon głogolistny (Acer crataegifolium)
Acer velutinum
04.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090400.9.pk - Acer velutinum; Arboretum w Rogowie
090400-9
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1