fot. pk-Acer_velutinum_Rogow_4.09 (614×835) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer velutinum

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.2009, Arboretum w Rogowie
copyright © by Paweł Kalinowski