atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer crataegifolium Siebold et Zucc.

klon głogolistny
Acer crataegifolium (klon głogolistny)
16.06.2012, Arboretum w Karnieszewicach; copyright © by Jacek Soboń
Acer crataegifolium (klon głogolistny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120616.1.js - Acer crataegifolium (klon głogolistny); Arboretum w Karnieszewicach
120616-1
leg. Jacek Soboń
/Arboretum w Karnieszewicach/ #2