atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer hyrcanum Fisch. et C.A.Mey. ssp. hyrcanum

Acer hyrcanum ssp. hyrcanum
04.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090400.6.pk - Acer hyrcanum ssp. hyrcanum; Arboretum w Rogowie
090400-6
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1