atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer hyrcanum Fisch. et C.A. Mey. ssp. stevenii (Pojark.) E. Murray

Acer hyrcanum ssp. stevenii
06.06.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski
Acer hyrcanum ssp. stevenii

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090600.6.pk - Acer hyrcanum ssp. stevenii; Arboretum w Rogowie
090600-6
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #2