atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer diabolicum Blume ex K. Koch

klon kosmaty klon diabelski
klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeklon Grossera (Acer davidii ssp. grosseri)klon pośredni (Acer ×dieckii)