atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K. Koch

klon winnolistny, klon cisolistny
Acer Acer Acer AcerAcerklon okrągłolisty (Acer circinatum)klon mandżurski (Acer pictum ssp. mono)
🌸🌱