fot. pskr-Senecioni-Epilobietum-z-dominacja-Senecio-sylvatici — copyright © by Piotr Sikorski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski