atlas-roslin.pl

(związek) All.Erico-Pinion Br.-Bl. 1939

odpowiada siedlisku „górskie reliktowe laski sosnowe (91Q0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Erico-Pinion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Erico-Pinion — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Erico-Pinion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Erico-Pinetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Erico-Pinetea

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Erico-Pinion

  Zb.Pinus sylvestris-Calamagrostis varia
  
  Zb.Pinus sylvestris-Carex alba