atlas-roslin.pl

(rząd) O.Erico-Pinetalia Horvat 1959

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Erico-Pinetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Erico-Pinetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Erico-Pinetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Erico-Pinetea

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Erico-Pinetalia

  All.Erico-Pinion
  
    Zb.Pinus sylvestris-Calamagrostis varia
    
    Zb.Pinus sylvestris-Carex alba