(związek) All.Ammophilion borealis Br.-Bl. 1933 em. R.Tx. 1955

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Ammophilion borealis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ammophilion borealis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Ammophilion borealis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Ammophiletalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)