(rząd) O.Ammophiletalia Br.-Bl. 1933

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Ammophiletalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Ammophiletalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Ammophiletalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)