(podzespół) SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae typicum

charakterystyczna kombinacja gatunków podzespołu (ChSC SubAss.) SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae typicum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające podzespołu (D SubAss.) SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae typicum — bez gatunków wyróżniających

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzespołu SubAss.Elymo-Ammophiletum arenariae typicum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Elymo-Ammophiletum (zespół wydmuchrzycy i piaskownicy zwyczajnej) ⇒ w Polsce ≡ ChAll.

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ammophilion borealis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Ammophiletalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)