(związek) All.Agropyro-Honckenyion peploidis R.Tx. 1952

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Agropyro-Honckenyion peploidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Honckenyion peploidis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Agropyro-Honckenyion peploidis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Ammophiletalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Agropyro-Honckenyion peploidis

  Ass.Honckenyo-Agropyretum juncei