atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Venus in Pink’

kosaciec ogrodowy ‘Venus in Pink’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Great Lakes’Iris ‘St. Louis Blues’
🌸