atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘St. Louis Blues’

kosaciec ogrodowy ‘St. Louis Blues’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Venus in Pink’Iris ‘Navy Strut’
🌸