atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Great Lakes’

kosaciec ogrodowy ‘Great Lakes’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Fleurtation’Iris ‘Venus in Pink’
🌸