atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Nepalensis’

kosaciec ogrodowy ‘Nepalensis’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Firecracker’Iris ‘Warrior King’
🌸