atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Warrior King’

kosaciec ogrodowy ‘Warrior King’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Nepalensis’Iris ‘Laced Cotton’
🌸