atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Firecracker’

kosaciec ogrodowy ‘Firecracker’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Fiesta Time’Iris ‘Nepalensis’
🌸