atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Mary Frances’

kosaciec ogrodowy ‘Mary Frances’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Copper Classic’Iris ‘Fiesta Time’
🌸