atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Fiesta Time’

kosaciec ogrodowy ‘Fiesta Time’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Mary Frances’Iris ‘Firecracker’
🌸