atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Copper Classic’

kosaciec ogrodowy ‘Copper Classic’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Grand Waltz’Iris ‘Mary Frances’
🌸