atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Kupferhammer’

kosaciec ogrodowy ‘Kupferhammer’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Henna Stitches’Iris ‘Sky Hooks’
🌸