atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Henna Stitches’

kosaciec ogrodowy ‘Henna Stitches’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Rainbow Room’Iris ‘Kupferhammer’
🌸