atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Sky Hooks’

kosaciec ogrodowy ‘Sky Hooks’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Kupferhammer’Iris ‘Mystic Melody’
🌸