atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Rainbow Room’

kosaciec ogrodowy ‘Rainbow Room’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Designing Woman’Iris ‘Henna Stitches’
🌸