atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Grand Waltz’

kosaciec ogrodowy ‘Grand Waltz’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Golden Russet’Iris ‘Copper Classic’
🌸