atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Golden Russet’

kosaciec ogrodowy ‘Golden Russet’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Casino Queen’Iris ‘Grand Waltz’
🌸