atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Broadway Baby’

kosaciec ogrodowy ‘Broadway Baby’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Red Zinger’Iris ‘Cimarron Rose’
🌸