atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Cimarron Rose’

kosaciec ogrodowy ‘Cimarron Rose’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Broadway Baby’Iris ‘Eleanor Roosevelt’
🌸
Iris ‘Cimarron Rose’
18.05.2022, Ogród Botaniczny w Lublinie; copyright © by Marek Snowarski

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: H. Nichols, 1988

podawany czasem jako odmiana taksonu: kosaciec niski (Iris pumila)

Grupa irysy bródkowe niskie (SDB - Standard Dwarf Bearded) — rośliny 20-41cm wysokości; kwiaty średniej wielkości; kwitną wcześnie, pod koniec kwitnienia odmian bródkowych miniaturowych; żywotne, tworzą duże kępy; odmiany tej grupy podawane są czasem pod mianem gatunku kosaćca niskiego (Iris pumila)
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: kosaciec ogrodowy (Iris)