atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Red Zinger’

kosaciec ogrodowy ‘Red Zinger’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Prince of Burgundy’Iris ‘Broadway Baby’
🌸