takson uprawiany [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Vitis riparia Michx. p.p.

winorośl pachnąca
Vitis vulpina L.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Vitis riparia (winorośl pachnąca)
08.2011, OB Kopenhaga; copyright © by Paweł Kalinowski
Vitis riparia (winorośl pachnąca)

występowanie

Krzew, pnącze.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna (część środkowa i wschodnia) [czas przybycia na teren Polski: 1811r. (introdukcja), XX w.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Dekoracyjne pnącze o silnym wzroście, obfitym ulistnieniu i silnie pachnących kwiatach; o niskich wymaganiach glebowych, mrozoodporne i wytrzymałe na suszę.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na nielicznych, rozproszonych stanowiskach w środkowej i zachodniej Polsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa