atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Staphylea holocarpa Hemsl. ‘Rosea’ [🔉 sta·fi·le·a *]

kłokoczka chińska ‘Rosea’