takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Stachys nivea Labill.

na stronie — wymagania i uprawa