fot. 190717-9572 (492×737) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190709-15 XL
listek łodyżkowy
(medium) Hoyer, x5/0.12 achromat PZO, Biolar
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sphagnum magellanicum (torfowiec magellański)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.07.2019, Kotlina Kłodzka
copyright © by Marek Snowarski