atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Saxifraga trifurcata Schrad. [🔉 sa·ksi·fra·ga *]

skalnica trójwidlasta