atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Salix moupinensis Franch. [🔉 sa·liks *]

wierzba mupińska