atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Salix arbuscula L. [🔉 sa·liks *]

wierzba skandynawska
Salix arbuscula (wierzba skandynawska)
05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Salix arbuscula (wierzba skandynawska)
Salix arbuscula (wierzba skandynawska)
Salix arbuscula (wierzba skandynawska)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Salix arbuscula (wierzba skandynawska)
🌱
krzewy liściaste • liście opadają na zimę

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130505.2.js - Salix arbuscula (wierzba skandynawska); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-2
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2
znalezisko 20220510.242.22 - Salix arbuscula (wierzba skandynawska); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220510-242
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #1