fot. pk-Rorippa_x_prostrata--_Kol._Wieska_5.11_1 (884×663) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rorippa ×prostrata (rzepicha lirowata)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.06.2011, Kol. Wieska, gm. jabłonna Lacka, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski