atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pulsatilla armena (Boiss.) Rupr. [🔉 pul·sa·til·la *]

sasanka armeńska