atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Potentilla ×gabarae Kołodziejek [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik Gabary
Potentilla leucopolitana × incana
Potentilla collina agg. Potentilla collina agg. Potentilla collina agg. Potentilla collina…Potentilla collina agg.pięciornik drobnoząbkowy (Potentilla microdons)pięciornik Koernickiego (Potentilla koernickei)