atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Polygonatum falcatum A. Gray [🔉 po·li·go·na·tum *]

kokoryczka sierpowata
Polygonatum Polygonatum Polygonatum Polygo…Polygonatumkokoryczka olbrzymia (Polygonatum biflorum)kokoryczka niska (Polygonatum humile)
🌸🌱
Polygonatum falcatum (kokoryczka sierpowata)
cv. Variegatum; 31.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Polygonatum falcatum (kokoryczka sierpowata)
cv. Variegatum
Polygonatum falcatum (kokoryczka sierpowata)
cv. Variegatum
Polygonatum falcatum (kokoryczka sierpowata)
cv. Variegatum

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Polygonatum falcatum (kokoryczka sierpowata)
🌱
wysokość: 30 – 60 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa