atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière ‘Nana’ [🔉 p·ce·a je·zo·en·sis]

świerk ajański ‘Nana’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈