atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Phlomoides speciosa (Rupr.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Eremostachys speciosa Rupr.