fot. pk-Eremostachys_speciosa_1e_OB_Goeteborg_SE_04.19 (863×687) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phlomoides speciosa

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.04.2019, ogród botaniczny Geteborg (Szwecja)
copyright © by Paweł Kalinowski