atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. var. engelmannii Rehd. var. engelmannii Rehd.

winobluszcz pięciolistkowy ‘Engelmanii’