atlas-roslin.pl

Parietaria officinalis L. [🔉 * of·fi·ci·na·lis]

parietaria lekarska, pomurnik lekarski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
XL
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
zgrubiałe korzenie
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Parietaria (parietaria)kl 6727
Bylina, ze wzniesioną łodygą, 30-80(120)cm wysokości, nierozgałęzioną lub krótko rozgałęzioną.

space

Kwitnienie maj-październik.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Roślina z rejonu śródziemnomorskiego, z miejsc wilgotnych i cienistych; u nas od dawna zadomowiona w miejscach o charakterze ruderalnym.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#9
and.090727-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/przy klasztorze Kamedułów, Las Wolski, Kraków/
#3 XL
jmak.120902-3
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/
#8
iwzl.220808-1
leg. Iwona Ziółkowska
/Pińczów/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.538 [71.1]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.78 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.188 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.105+58k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.83 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.49 [86.11]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.75 [11]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.399+t22 [85.5]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.81 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.79 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji