atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Parietaria officinalis L. [🔉 * of·fi·ci·na·lis]

parietaria lekarska, pomurnik lekarski
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
27.07.2009, przy klasztorze Kamedułów, Las Wolski, Kraków; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
XL
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Parietaria (parietaria)kl 6727
Bylina, ze wzniesioną łodygą, 30 – 80 (120) cm wysokości, nierozgałęzioną lub krótko rozgałęzioną.

space

Kwitnienie maj – październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Roślina z rejonu śródziemnomorskiego, z miejsc wilgotnych i cienistych; u nas od dawna zadomowiona w miejscach o charakterze ruderalnym.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090727.1.and - Parietaria officinalis (parietaria lekarska); przy klasztorze Kamedułów, Las Wolski, Kraków
090727-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/przy klasztorze Kamedułów, Las Wolski, Kraków/ #9
znalezisko 20120902.3.jmak - Parietaria officinalis (parietaria lekarska); Niemcy
120902-3
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #3