atlas-roslin.pl

Paradisea liliastrum (L.) Bertol. [🔉 * li·li·as·trum]

paradyzja liliowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Paradisea liliastrum (paradyzja liliowata)
06.2005, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Paradisea liliastrum (paradyzja liliowata)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050600.3.pk - Paradisea liliastrum (paradyzja liliowata); Szczeglacin
050600-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Paradisea liliastrum (L.) Bertol. [🔉 * li·li·as·trum](pl) paradyzja liliowata
-aster, -astra, -astrum (lat., suff.)
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)